Onderweg Via Kevelaer

Hoe het begon; de start van de  Via Kevelaer

Geïnspireerd door de pelgrimstochten die de initiatiefnemers zelf hadden gelopen dan wel gefietst, werd in 2019 in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid de Via Kevelaer ontwikkeld. Een wandelroute vanuit het Gelderse Hengelo naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid; een thema dat naadloos aansloot bij de viering van 75 jaar Vrijheid.

De route naar Kevelaer start bij de World Peace Flame, de Wereld Vredes Vlam, in Hengelo Gld. Een mooiere startlocatie is in het kader van het thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid niet denkbaar.

Een bijzonder aspect is dat de route door een gebied voert waar in WOII hevig is gevochten en waarbij je als loper langs plaatsen komt waar duizenden, vaak jonge slachtoffers van oorlogsgeweld, hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het maakt je bewust hoe bijzonder en daarmee niet vanzelfsprekend Vrede en Vrijheid is.

world peace flame Hengelo

De Route

Van Hengelo naar Kevelaar

Algemeen

De wandelroute is onderverdeeld in vijf dag-etappes en heeft een lengte van 113 kilometer met een gemiddelde dagafstand van 23 kilometer. De route voert lopers door een landschappelijk mooi gebied. Gekozen is om zo veel als mogelijk de gebaande wegen te verlaten en de rust en ruimte op te zoeken. Soms zijn het voor de lopers sluip-door-kruip-door paadjes. Wanneer het seizoen nat is zul je daar als loper met je schoeisel rekening mee moeten houden. Verder is het raadzaam om de  beschrijving per etappe te lezen. Naast toeristische informatie worden ook alternatieven voor een bepaalde route en stempellocatie vermeld (zoals in Kleve).

Om een overnachtingsadres te vinden is er voor zowel wandelaars als fietsers een inventarisatie gemaakt van adressen per etappe en te vinden onder Overnachtingsadressen.

Het startpunt van de Via Kevelaer is de Wereld Vredes Vlam (World Peace Flame) bij de Remigiuskerk in Hengelo Gld, gemeente Bronckhorst. De eerste etappe voert door een bosrijke en landschappelijk erg mooie gebied naar de Benedictijner abdij in de Slangenburg. De tweede etappe voert de wandelaars eerst door het vlakke stroomgebied van de Rijn. Daarna wordt er geklommen; via het hoog gelegen en bosrijke Montferland komen de wandelaars via Hoch Elten, met haar prachtige vergezichten over het Rheinland, aan in het Duitse Elten. De derde etappe voert van Elten naar Kleve. Onderweg wordt de Rijn bij Pannerden overgestoken en is de Rijn een tijdelijke metgezel. Van Kleve gaat het door de donkere bossen van het Reichswald en langs het mooie riviertje de Niers naar Gogh. Een gebied waar in WO II hevig is gevochten.

De laatste etappe voert de wandelaars via Weeze en het riviertje de Niers naar het einddoel, het genadebeeld, dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de ‘Troosteres der Bedroefden’, in de Genadekapel in Kevelaer.

Onderweg passeren de wandelaars op hun weg naar Kevelaer zowel een Duits oorlogskerkhof als een oorlogskerhof waar geallieerde militairen liggen begraven. Indrukwekkend in het besef wat vrede en vrijheid waard is.

Plein in Kevelaer voor priesterhaus

GPX Bestand: onderweg via Kevelaer

De routes zijn alleen als GPX bestand beschikbaar. Dit betekent dat deelnemers de routes alleen met een (voor outdoor geschikt) navigatie toestel (bijv. Garmin) kunnen volgen, dan wel met een outdoor navigatie app op de smartphone, zoals bijv. GURU of OsmAnd, of Mapout. (Zelf zijn we niet zo gecharmeerd van Komoot. In de software van Komoot zitten nogal wat bugs wanneer je de route naar Kevelaer volgt.)

Nadrukkelijk wordt gevraagd om de GPX bestanden niet te delen, zodat deze exclusief blijven voor geregistreerde Via Kevelaer deelnemers. Er is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de routes en we zouden het erg waarderen wanneer de routes die via deze website zijn aangeschaft niet worden gedeeld. Als organisatie houden wij dan zicht op het aantal deelnemers van de tocht. Wanneer je de route toch wilt delen, kunnen we dat uiteraard niet tegenhouden. We hebben de kosten voor aanschaf laag gehouden zodat deze ons inziens geen belemmering hoeft te zijn voor fietsers en lopers om zelf de route aan te schaffen via onze website. Per slot krijg je voor het bedrag, naast het GPX bestand, nog een  badge met logo, een Via Kevelaer pelgrimspaspoort en een WPF waxinekaars om bij te zetten in de Maria basiliek in Kevelaer. We vertrouwen op je medewerking en stellen je solidariteit op prijs. N.B: vergeet niet je smartphone app op ‘niet delen’ te zetten.

Beschrijving per etappe

De Wandelroute

De wandelroute is 113 kilometer lang en bestaat uit 5 etappes van gemiddeld 23 km.

  Wandeltraject    
Etappe Van Naar stempellocatie Aantal kilometer
   I Hengelo Gld Abdij Slangenburg 23
   II Abdij Slangenburg Elten 23
   III Elten Jeugdherberg Kleve 27
   IV Kleve Gogh 21
   V Gogh Kevelaer Priesterhaus 20

De route volgt veelal niet verharde wegen en bospaden. Houd daarmee rekening wat betreft schoeisel in natte periodes. De eindbestemming van elke etappe is ook de stempelplaats.

Zorg er voor dat je voor met name etappe 1 en etappe 2 voldoende voeding bij je hebt. De bevoorradingsmogelijkheden zijn summier en wanneer je pecht hebt, zijn deze gesloten!

Etappe 1

Het startpunt is de Wereld Vredes Vlam (World Peace Flame) bij de Remigius kerk in Hengelo Gld, gemeente Bronckhorst. De eerste etappe voert door het bosrijke en landschappelijk erg mooie gebied van de Achterhoek naar de Benedictijner Sint Wilibrords abdij in de Slangenburg.

Al na vier kilometer bereiken de wandelaars de bossen van ‘het Klooster’, zoals dit deel in de volksmond heet. In vroeger tijd stond hier een boerderij die toebehoorde aan het voormalige klooster Sion in Doetinchem. Van het Klooster loop je via landgoed ’t Zand naar Wolfersveen.

De naam Wolfersveen doet denken aan wolven, die inderdaad, tot waarschijnlijk begin 1900, deze woeste streek onveilig maakten. Toch kan daar de naam Wolfersveen niet van herleid worden. De naam is zelf dubbel verwarrend, want ook de toevoeging ‘veen’ kan niet herleid worden.

route via Kevelaer

Wolfersveen is geen echt veengebied, ondanks het voorkomen van enig moerasveen. De naam komt van Woltmark of Woltveen, waarbij ‘wolt’ staat voor laaggelegen bos. Heel vroeger werd dit gebied ook wel aangeduid met Heerenveen of Koningsveen, en door botanische veranderingen als Heerenheide.

Na het Wolfersveen beloop je stukken van het Boelekeerlspad. In deze omgeving hielden ouders vroeger hun kinderen bij de waterkant weg door te waarschuwen voor de ‘boelekeerl’. De eindbestemming van de eerste etappe is de Benedictijner abdij Sint Wilibrords waar gestempeld kan worden. In de kapel worden diensten gehouden die vrij toegankelijk zijn.

06:15 Lezingendienst (Metten)
07:30 Morgengebed (Lauden)
09:30 Eucharistieviering
12.15 Middaggebed (Sext/Noon)
17.00 Avondgebed (Vespers)
20.30 Dagsluiting (Completen)

 

Op het tijdstip van schrijven is het alleen mogelijk om als groep op de abdij te overnachten. Individuele mannelijke fietsers en lopers kunnen er wel terecht. Bespreek wel ruim van tevoren!

Etappe II

De tweede etappe voert de wandelaars van de abdij in Slangenburg naar het Duitse plaatsje Elten. De ervaring leert dat wandelaars de tweede etappe als het zwaarst ervaren.

Een paar kilometer na de abdij in de Slangenburg steek je de Bielheimerbeek over. In 1689 werd aan de Bielheimerbeek de eerste ijzergieterij van Nederland opgericht. Het is bij de plek waar in de twaalfde eeuw het klooster Bethlehem lag. Nu vinden we daar café het Onland.

Je komt vervolgens in het vlakke stroomgebied van de Rijn. Niet het meest aantrekkelijke decor en in natte jaargetijden kan het behoorlijk zompig zijn langs de sloten. Na het vlakke stuk kom je in het bosrijke en hoger gelegen Montferland.

Het was ridder Constantinus, die aan het begin van de 12e eeuw terugkeerde van de kruistochten waarin hij had meegevochten in het leger van Boudewijn van Bouillon. Door zijn invloedrijke schoonvader kreeg hij de verantwoording over het gebied tussen Zutphen en Kleef. Tijdens zijn zoektocht naar een geschikte woning kwam hij bij de ruïnes van de burcht Upladen op de Motte in het Berghse bos. Hij bouwde op de ruïnes van deze burcht een vierkante donjon (woontoren) en noemde deze ‘Montferrand’. Dit uit eerbetoon aan de eerste oproep van paus Urbanus II die in 1095 in de kerk ‘Montferrand’ bij de plaats Claire-Montferrand in Frankrijk opriep tot een kruistocht tegen de moslims.

Via Kevelaer- Hoch Elten

Na de afdaling van het Montferland klim je naar het hooggelegen Hoch-Elten. Na de oorlog heeft Elten een aantal jaren aan Nederland toebehoord als compensatie voor geleden schade. In Hoch Elten heb je achter de kerk prachtige vergezichten over een deel van Noordrijn-Westfalen. Zo zie je bijvoorbeeld de brug over de Rijn bij Emmerich. Neem rustig de tijd. Er staan banken om van het uitzicht te genieten. Wanneer je de kerk van Hoch-Elten bent gepasseerd, kom je langs de Drussusbrunnen. De waterspiegel bevindt zich op 56,5 meter diepte op een constant niveau. Dit betekent dat de inhoud van een emmer water er precies acht seconden over doet om van de top van de put het wateroppervlak beneden te bereiken. Het water is afkomstig uit wateraderen in de Eltenberg gelegen.

Tenslotte daal je af naar het gezellige plaatsje Elten en zit je wandeldag er op.

Etappe III

Van Elten gaat de derde etappe naar Kleve. Onderweg wordt de Rijn bij Pannerden naar Millingen overgestoken met een voetveer. De vaartijden zijn in de winter, het vroege voorjaar en het najaar om de twee uur. Kijk daarom tevoren goed naar de vaartijden en stem je vertrektijd vanuit Elten daarop af! Twee uur wachten in de regen is geen lolletje. Oh ja, vergeet niet om kleingeld mee te nemen. Na het veer is de Rijn een tijdelijke metgezel. Dit deel van de route langs de Rijn is de oude pelgrimsweg van Emmerich via Köln naar Bonn. De route loopt onderlangs de dijk. Wanneer het erg warm is, is het lopen op de dijk een aanrader, zodat je wat frisse wind vangt.

 • Wanneer je in de Jeugdherberg Kleve overnacht, blijf je gewoon de Via Kevelaer volgen via het aangelegde Tierpark, òf  je kiest direct na het dorp Rindern (een dorpje voor Kleve) voor de alternatieve route Künstler der Steine door het bos. Meer info te vinden op Stempelplaatsen.

– In de route via het Tierpark, prachtig aangelegd trouwens, zitten steile klimmen. Eenmaal boven bij het Denkmal 1870 – 1871 heb je een werkelijk prachtig uitzicht op Hoch Elten.

– De westelijke natuurroute Künstler der Steine is een kilometer langer en voert door het woud en kent ook een klim. Onderweg zul je je verbazen over het stenen paradijs van ‘Der Künstler der Steine

 •  Wanneer je niet in de jeugdherberg overnacht, maar in de stad Kleve, vervolg je gewoon de Via Kevelaer en vanaf de Sternberg (een hoogte van 85 meter/zie waypoint) neem je de Route Pfarrburo Kapitelstrasse 14 vv. Bij het Pfarrburo kun je stempelen. Meer info te vinden op Stempelplaatsen
voetveer millingen

Etappe IV

De voorlaatste etappe leidt Van Kleve door de donkere bossen van het Reichswald en langs het mooie riviertje de Niers naar het stadje Gogh.

Het hart van het Reichswald bestaat uit het 580 ha grote natuurgebied Geldenberg met daarin twee natuurreservaten van samen 49 ha. Het Reichswald maakt deel uit van de Nederrijnse Heuvelrug. In februari en maart 1945 vond in het bos een belangrijk gedeelte van Operatie Veritable plaats. Door de grote verliezen die daarbij plaatsvonden, is in het bos het Reichswald Forest War Cemetery opgericht. Deze militaire begraafplaats is de grootste van alle commonwealth begraafplaatsen in Duitsland en passeer je op je weg naar Gogh. Het trieste resultaat van een oorlog wordt voelbaar bij het zien van al die kruisen van het merendeel jonge jongens. Indrukwekkend in het besef wat vrede en vrijheid waard is.

In Gogh kun je om te stempelen tijdens de openingstijden terecht bij het Pfarr- und Wahlfahrtsbureau St. Arnold Janssen. Meer info te vinden op Stempelplaatsen.

Etappe V

De laatste etappe tenslotte vervolg je vanuit Gogh de route langs de Niers. De Niers, een 114 kilometer lange rivier, ontspringt in Erkelenz dat ligt in de driehoek Köln – Düsseldorf – Mönchengladbach en mond bij Gennep uit in de Maas. De tot 500 meter brede bedding, waardoorheen de Niers vandaag de dag stroomt, is door de Rijn en het landijs gevormd. Ongeveer 200.000 jaar geleden, tijdens de voorlaatste IJstijd werd de Rijn door de gletsjers naar het westen gedrongen. Men kan vandaag de dag aan de tot 2 meter hoge terrasranden van de Niers-uiterwaarden het toentertijd ontstane oerstroomdal herkennen.

In de buurt van Weeze voert het traject over een Duits militaire begraafplaats. In tegenstelling tot de begraafplaats van de gesneuvelde commonwealth militairen, is de uitvoering van deze begraafplaats erg sober, maar zeker niet minder indrukwekkend.

De Niers vervolgend bereik je na een kilometer of tien je eindpunt, het genadebeeld, dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de ‘Troosteres der Bedroefden’, in de Genadekapel in Kevelaer. In de hal van de Mariabasiliek kun je je meegebrachte WPF kaarsje branden.

Kevelaer

Stempelplaatsen

De weg is het doel

Overnachtingsadressen

Overnachtingsadressen

Het Verband Activité pour Liberté heeft per route een overzicht gemaakt van overnachtingsadressen.

Tips

Voor een goede voorbereiding

 • Op een aantal etappes kom je weinig mogelijkheden tegen om voeding in te slaan dan wel horecagelegenheden. Maak daarom een lunchpakket. In Etappe 3 is in Braamt een winkeltje dat gerund wordt door buurtbewoners. Verder kom je op deze etappe niets tegen.
 • Wanneer je navigeert met een smartphone, vergeet dan niet een powerbank mee te nemen. Navigeren met een smartphone vreet energie!
 • Handig is een thermoskan van een halve liter voor espresso koffie sachets of thee
 • Handig is een waterdicht isolatiematje waar je onderweg op kunt zitten. Banken zijn soms schaars
 • Soms moet je door hoog gras. Zeker wanneer het regent zijn gamaschen ideaal
 • Zorg er voor dat je de vaartijden weet van het pontje van Pannerden naar Millingen en zorg dat je op tijd komt. In voorjaar, winter en najaar vaart het pontje maar om de twee Er is bij het pontje geen mogelijkheid om beschut te zitten. Dus als je lang moet wachten, kan dat bij kou en regen behoorlijk onaangenaam zijn.
 • Corona? Vergeet geen Mundmütze.
 • Vergewis je van de regels die bij Corona gelden in het Bundesland Rheinland-Westfalen
 • Bij ongeval: bel 112. Geef de coördinaten door. Hoe? Google maps, druk op de plaats waar je staat en houd even vast. Vervolgens verschijnen de coördinaten. Tegenwoordig: wanneer je met je smartphone belt naar 112, worden in de meeste Bundesländer bij de alarmcentrale de coördinaten gedetecteerd

Eigen risico en eigen verantwoordelijkheid

Gebruiksvoorwaarden: zoals bij elke route die op activite-pour-liberte.nl wordt gepubliceerd, doe je dat op eigen risico als je ervoor kiest om deze route te wandelen of te fietsen. De informatie die wordt gepubliceerd, is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het plannen en te gebruiken als inspiratiebron. De initiatiefnemers van activite-pour-liberte.nl zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor persoonlijk of aan anderen toegebracht letsel, schade aan persoonlijke eigendommen of dat van anderen of enige ander ongerief dat wandelaars en fietsers overkomt bij het gebruik van een van de routes van activite-pour-liberte.nl.

Parkeren / Openbaar vervoer

Parkeren en Openbaar Vervoer

Hengelo Gld

In Hengelo Gld zijn voldoende openbare en gratis parkeermogelijkheden. Hengelo Gld is goed te bereiken m.b.v. het openbaar vervoer.  Vanaf Kevelaer is het ook mogelijk om Nijmegen te bereiken met het Openbaar vervoer.  Info over parkeren en bereikbaarheid in de volgende bijlage.

Aanmelden

Contact en informatie

Aanmelden

Wanneer je de route wilt lopen, stuur dan een mail naar het secretariaat van Activité pour Liberté

Info@activite-pour-liberte.nl

 1. Geef aan welke route je gaat lopen of fietsen en wanneer je van plan bent te vertrekken.
 2. Je naam en adres;
 3. Maak per deelnemer  € 12,50  over op NL47TRIO 0198 1303 25 t.n.v  A.J.G. Brinke en vermeld: aanmelding lopen Via Kevelaer en  xx (aantal) deelnemers
 4. Nadat het bedrag op de rekening is bijgeschreven, wordt per post een pakketje naar je toe gestuurd met daarin
 • Pelgrimspaspoort
 • Badge met logo om aan je fiets dan wel rugzak te knopen
 • WPF waxine kaarsjes
 • Per mail krijg je vervolgens
  • De GPX-route toegestuurd
  • Wanneer je in het weekend of maandag vertrekt, krijg je het adres waar je je eerste stempel kunt halen.

Nadrukkelijk wordt gevraagd om de GPX bestanden niet te delen, zodat deze exclusief blijven voor geregistreerde Via Kevelaer deelnemers. Er is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de routes en we zouden het erg waarderen wanneer de routes via deze website worden aangeschaft en dus niet worden gedeeld. Als organisatie houden wij dan ook zicht op het aantal deelnemers van de tocht. Wanneer je de route toch wilt delen, kunnen we dat uiteraard niet tegenhouden. We hebben de kosten voor aanschaf laag gehouden zodat deze ons inziens geen belemmering hoeven te zijn voor fietsers en lopers om zelf de route aan te schaffen. Per slot krijg je voor het bedrag, naast het GPX bestand, nog een badge met logo, een Via Kevelaer pelgrimspaspoort en een WPF waxinekaars om bij te zetten in de Maria basiliek in Kevelaer. We vertrouwen op je medewerking en stellen je solidariteit op prijs. N.B: vergeet niet je smartphone app op ‘niet delen’ te zetten.

Via Kevelaer Paspoort

Stemplekaart Via Kevelaer