pelgrimeren

Activité pour Liberté

Pelgrimages rond het thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid

Inspiratie: wandelen en fietsen

Geïnspireerd door hun eigen pelgrimstochten, werd in 2019  in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid de Via Kevelaer ontwikkeld. Een wandelroute vanuit het Gelderse Hengelo naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid; een thema dat naadloos aansloot bij de viering van 75 jaar Vrijheid. De Via Kevelaer bleek een succes en inspireerde tot het ontwikkelen van de WPF-Trail. De letters WPF staan voor World Peace Flame. De Wereldvredesvlam is een sinds 1999 brandende vlam in Wales. Door het wereldwijd verspreiden van deze vlam wordt aandacht voor de wereldvrede gevraagd. In Nederland zijn een aantal World Peace Flame monumenten te vinden; een mooi uitgangspunt om de monumenten van Hengelo Gld, Oosterbeek en Nijmegen met een route te verbinden. De WPF-Trail; een verbinding van WPF-monumenten, maar ook een verbinding van mensen.

Na de WPF-Trail volgde in 2023 Pad van Titus als een verbindende schakel tussen de Via Kevelaer en de WPF-Trail. Titus Brandsma, in 2022 heilig verklaard, was een  bijzonder mens, die met zijn verzet tegen onderdrukkers en compassie voor onderdrukten handen en voeten gaf aan het begrip Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid. Met Pad van Titus als verbindende schakel is de cirkel rond. Door de Via Kevelaer, WPF-Trail en Pad van Titus te koppelen kun je een wandel rondtoer maken van 305 km met opstappunten in Hengelo Gld, Nijmegen en Kevelaer.

Voor fietsers de 3Velo

Onder de noemer 3Velo wordt de Via Kevelaer, WPF-Trail en Pad van Titus als 6-daagse fietsroute aangeboden met een lengte van 437 kilometer. De route voert over rustige landweggetjes en de dagetappes hebben een gemiddelde lengte van 75 km. Opstapplaatsen zijn Hengelo Gld, Nijmegen en Kevelaer.

Pelgrimeren via Kevelaer

Pelgrimeren

Pelgrimeren heeft in de laatste decennia een ruimere betekenis gekregen en gaat verder dan religieuze motieven. Paul Post categoriseert in zijn studie Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland* een 6-tal typen pelgrimages. Een daarvan is die met een thema. De Via Kevelaer, WPF-Trail en Pad van Titus zoals wij die ontwikkeld hebben, willen we ook in deze categorie onderbrengen; lange afstandswandelingen met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid.

Natuurlijk is Kevelaer onder katholieke geloofsgenoten bekend als bedevaartplaats, maar zowel de Via Kevelaer als WPF-Trail en Pad van Titus zijn niet ontwikkeld vanuit een religieus motief of kerkelijk initiatief. Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid zijn universele begrippen. Ieder die de tocht als uitdaging ziet, op zoek is naar culturele achtergronden van pelgrimeren, de ontmoeting met anderen belangrijk vindt of  toch vanuit een religieus motief de tocht wil ondernemen, wordt van harte uitgenodigd om de route te lopen dan wel te fietsen. En mogelijk maakt de tocht je (extra) bewust van het grote goed dat Vrijheid en Vrede in het algemeen, maar ook voor jou betekent.

* Camino Cahier 5, 2021: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland.

Een samenvatting in foto’s

Pad van Titus 2023

Symboliek

Bij de ontwikkeling van de Via Kevelaer, WPF-Trail en Pad van Titus heeft nadrukkelijk de pelgrimstocht (Camino) naar Santiago de Compostella model gestaan. In ieder geval geldt dit voor het symbool van de Jacobsschelp die lopers en fietsers krijgen wanneer ze de tocht naar Santiago hebben voltooid.

De Jacobsschelp is sinds de middeleeuwen symbool voor de heilige Jacobus. Pelgrims op weg naar Santiago zijn te herkennen aan de Jacobsschelp die zij meedragen. Het is een symbool van gemeenschappelijkheid. Op weg, al dan niet samen, maar met een gemeenschappelijk doel.

Ook voor de Via Kevelaer, WPF-Trail en Pad van Titus is om die reden een badge met logo ontwikkeld. In het logo is de V van de woorden Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid terug te vinden.

Het logo dat fietsers en lopers na aanmelding ontvangen, is gebrand in een plaatje hout met een touwtje om aan rugzak of fiets te knopen. Zo ben je als drager met het symbool van Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid op weg naar Kevelaer en Nijmegen te herkennen.

pelgrimeren