pelgrimeren

Activite Pour Liberte

Pelgrimeren in Vrede Vrijheid en Verdraagzaamheid

Inspiratie

Geïnspireerd door de pelgrimstochten die de initiatiefnemers zelf hadden gelopen dan wel gefietst, werd in 2019 is in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid de Via Kevelaer ontwikkeld. Een wandel en fiets- verbindingsroute vanuit het Gelderse Hengelo naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer, met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid; een thema dat naadloos aansluit bij de viering van 75 jaar Vrijheid.

Door Corona was het pas mogelijk om in oktober 2021 met een groep de tocht te lopen dan wel te fietsen en in 2022 gingen de eerste individuele lopers van start richting Kevelaer.

De Via Kevelaer bleek een succes en inspireerde tot het ontwikkelen van een opvolger: de WPF-Trail; Chemin Flamme de Paix.

WPF staat voor World Peace Flame. In Nederland zijn een aantal World Peace Flame monumenten te vinden; een mooi uitgangspunt om enkele monumenten met elkaar te verbinden: Hengelo Gld – Oosterbeek en Nijmegen. Een verbinding van WPF-monumenten, maar ook een verbinding van mensen.

In oktober vertrok een eerste groep fietsers en wandelaars richting de WPF op de Titushof in Nijmegen. Vanaf november 2022 is het mogelijk de WPF-Trail  op eigen initiatief te ondernemen.

Pelgrimeren via Kevelaer

Pelgrimeren

Pelgrimeren heeft in de laatste decennia een ruimere betekenis gekregen en gaat verder dan religieuze motieven. Paul Post categoriseert in zijn studie Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland* een 6-tal typen pelgrimages. Een daarvan is die met een thema. De Via Kevelaer en de WPF-Trail zoals wij die ontwikkeld hebben, willen we ook in deze categorie onderbrengen; lange afstandswandelingen met als thema Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid.

Natuurlijk is Kevelaer onder katholieke geloofsgenoten bekend als bedevaartplaats, maar zowel de Via Kevelaer als de WPF-Trail zijn niet ontwikkeld vanuit een religieus motief of kerkelijk initiatief. Ieder die de tocht als uitdaging ziet, op zoek is naar culturele achtergronden van pelgrimeren, de ontmoeting met anderen belangrijk vindt of  toch vanuit een religieus motief de tocht wil ondernemen, wordt van harte uitgenodigd om de route te lopen dan wel te fietsen. En mogelijk maakt de tocht je (extra) bewust van het grote goed dat Vrijheid en Vrede in het algemeen, maar ook voor jou betekent.

* Camino Cahier 5, 2021: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland.

Symboliek

Bij de ontwikkeling van de Via Kevelaer en WPF-Trail heeft nadrukkelijk de pelgrimstocht (Camino) naar Santiago de Compostella model gestaan. In ieder geval geldt dit voor het symbool van de Jacobsschelp als voor een Verklaring die lopers en fietsers krijgen wanneer ze de tocht naar Santiago hebben voltooid.

De Jacobsschelp is sinds de middeleeuwen symbool voor de heilige Jacobus. Pelgrims op weg naar Santiago zijn te herkennen aan de Jacobsschelp die zij meedragen. Het is een symbool van gemeenschappelijkheid. Op weg, al dan niet samen, maar met een gemeenschappelijk doel.

Ook voor de Via Kevelaer en WPF-Trail is om die reden een symbool ontwikkeld. In het logo is de V van de woorden  Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid terug te vinden.

Het symbool dat fietsers en lopers na aanmelding ontvangen, is gebrand in een plaatje hout met een touwtje om aan rugzak of fiets te knopen. Zo ben je als pelgrim op weg naar Kevelaer te herkennen. Als aandenken aan de tocht naar Kevelaer kan een Verklaring worden aangevraagd.

pelgrimeren